Gode råd til køb af børnesko
Magasinet Gå Godt har i samarbejde med fodterapeut Pia Bondorph samlet en række retningslinjer til dig, der skal købe børnesko. Se, hvad du bør lægge mærke til, når der skal investeres i de forskelli...
Få gode råd til hård hud
Du kan nemt google dig frem alskens 'gode' råd om, hvordan du kommer den hårde hud til livs. Men det er langt fra alle, der er lige gode. I Magasinet Helse kan du læse, hvad fodterapeuter råder dig til at gøre....
Gravide kan få nedgroede tånegle
15 procent af gravide får ondt i tåneglene, fordi de gror ned i siderne. Men der er ingen grund til at have ondt, når du kan få sat en lille, tynd stål- eller plastikbøjle tværs over neglen hos fodterapeuten...

Slidgigt i foden (latin: osteoartrose, artrose)

Slidgigt kan ramme alle kroppens ægte led.

I foden kan slidgigt inddeles i:

  • Slidgigt i bagfoden
  • Slidgigt i mellemfoden 
  • Slidgigt i storetåen (LINK)

Slidgigt i storetåen (LINK) omtales andetsteds, mens slidgigt i bag- og mellemfod omtales nedenfor:

Bagfod:

Bagfodens led består af leddene mellem talus-calcaneus, talus-navicularis og calcaneus-cuboideus. Disse led involveres hyppigt i slidgigt efter brud i én af de tilgrænsende knogler. Leddenes funktion er at vride bag- og mellemfod og at bøje/strække foden. Symptomerne fra slidgigt i bagfoden mærkes derfor i høj grad ved gang på ujævne eller skrå flader, da det er disse led, der er ansvarlige for fodens tilpasning til sådant terræn.

Slidgigten er ofte kombineret med en fejlstilling af foden, hvor foden ses udadvinklet (valgusstilling – se billede), som kan føre til såkaldte ”kollisionssmerter” hvor kanten af hælknoglen – calcaneus – støder på den lille underbensknogle – fibula.

Behandling:

Der findes flere valgmuligheder til behandling af slidgigt i bagfoden. Som ved andre gigtformer gælder en række universelle råd der går ud på at bremse gigtudviklingen mest muligt. Herunder hører især begrænsning af belastningen af det/de pågældende led.

Disse råd omfatter blandt andet:

Egenbehandling:

  • Vægttab
  • Rygestop
  • Minimering af belastning af leddet
  • Evt. Medicinering med svage smertestillende midler og/eller gigtmidler.

Fodterapeut:

Rådgiver om skotøj med rigeligt plads til foden og evt. støtte af foden.
Se under slidgigt eller kontakt eventuelt din egen læge/fodterapeut for uddybende forklaringer.

Operation:

Operation af slidgigt i bagfoden gøres ved en såkaldt ”artrodese” som er en stivgøring af leddet via afskæring af knogleoverflader i et led. Overskæring af overfladerne gør at knogle vokser sammen i leddet og derved gør leddet stift og ubevægeligt. Dette begrænser de smertefremkaldende bevægelser i leddet, og der er derfor som regel effektiv nedsættelse af smerter efter operation. 

Ved operationen for bagfodsslidgigt gøres et, to eller alle tre led stive. Efterfølgende skal man gå med gips i ca. 12 uger, indtil knoglen er helet, og derefter i et genoptræningsforløb, som indimellem kan være langvarigt – op til et år. Efter genoptræningen skulle smerterne gerne være nedsat, samtidig med at foden stadig er i stand til at have normal gangfunktion på plane overflader. Dog er foden mindre egnet til færdsel på ujævne eller skrå overflader.

Mellemfod:

Slidgigt i mellemfoden rammer leddene mellem mellemfodsknoglerne (”metatarserne”) og fodrogsknoglerne, som i sin helhed kaldes Lisfrancs led (se figur). Slidgigt i mellemfoden opstår som regel som følge af knoglebrud eller ledskred i området – altså efter en skade.

Behandlingen er for det meste afventende, idet leddet har en tendens til at stivne af sig selv, og derved afhjælpe symptomerne på samme måde som ved stivgørende operationer.

Alt om Foden     Roskildevej 163, 1.     2620 Albertslund     Telefon 4320 5120     E-mail: gaagodt@lasf.dk